» Vogels in uw tuin (vervolg)
Planten waarin vogels graag nestelen:

De zogenaamde holenbroeders zijn met de nestkasten van onderdak voorzien. Holenbroeders zijn de vogelsoorten die in holle of dode rottende bomen nestelen, zoals de holenduif, mezensoorten en spechten. Om ervoor te zorgen dat de niet-holenbroeders ook in uw tuin terecht kunnen, moet u planten in uw tuin zetten waarin vogels graag broeden.

Hier is een lijstje van planten waarin niet-holenbroeders graag een nest bouwen:
- Boerenjasmijn
- Sneeuwbes
- Forsythia
- Spiraea
- Vogelkers
- Sneeuwbal
- Blaasspiraea
- Deutzia
- Servische spar
- Zwarte spar
- Jeneverbes TIP

Hier is een lijstje van planten waarin niet-holenbroeders graag een nest bouwen en erg geschikt zijn voor hagen:
- Berberissoorten
- Hagendoorn
- Liguster
- Boksdoorn
- Beuk
- Haagbeuk
- Thuja
- Spar

Een goed en dikwijls gesnoeide struik of haag wordt dicht en biedt daarmee een goede nestgelegenheid voor diverse vogels. De vogels voelen zich in dichtbegroeide vegetatie veilig en zitten daar beschut, zodat niet bij het eerste beste zuchtje wind het nest uit de struiken waait. Heeft u een broedende vogel in uw haag of struiken ontdekt wacht dan met drastisch onderhoud zoals snoeien totdat het nest helemaal verlaten is. Wanneer u groot onderhoud pleegt als het nest nog in gebruik is loopt u het risico het nest te verstoren en de vogels te verjagen. De eieren gaan dan verloren en het is nog maar zeer de vraag of de vogels weer zullen terugkeren naar de desbetreffende haag of struik.

Populaire nestplaatsen:

Door de bebouwing in ons land zijn er steeds minder natuurlijke nestgelegenheden voor de vogels. Om te zorgen dat we de vogels weer optimaal de ruimte geven om te nestelen is het nodig dat de populaire nestplaatsen zoveel mogelijk behouden worden. Een aantal populaire nestplaatsen zijn:

Tegen een begroeide muur: Een muur die begroeid is met klimplanten vormt een goede nestplaats. Het liefst nestelen vogels op deze plaats wanneer de plant die tegen de muur groei groenblijvend is. Klimop is een goede optie, maar beschadigt vaak het metselwerk met de hechtwortels. Andere planten zijn minder schadelijk voor het metselwerk, maar zijn niet groenblijvend. Aan u de keus welke optie het beste is.

Onder de eerste rij dakpannen: Veel mussen en zwaluwen vinden onder de eerste rij dakpannen een goede nestplaats. Bij veel nieuwbouwhuizen is er een barrière geplaatst om uw huis opperbest te isoleren, waardoor de vogels dus niet meer onder de dakpannen kunnen nestelen. Deze barrière is lastig of zelfs onmogelijk te verwijderen. Plaats aan de gevel van het huis nestkasten, liefst zo dicht mogelijk bij het dak, zodat de vogels hiervan gebruik kunnen maken.

Vlak onder de dakrand: Bij huizen met platte daken zit vaak een brede dakrand die ver voor de eigenlijke gevel uitsteekt, dit is een populaire nestplaats voor zwaluwen. Zij maken hun "buidelnestjes" onder de dakrand en vliegen af en aan om de jongen te voeden. Zwaluwen komen overal in Nederland voor en het is dus goed mogelijk dat ze zich bij u onder de dakrand vestigen of misschien wel in de carport (uitermate geschikt).

Tips:

Hier zijn nog enkele tips om van uw tuin het vogelparadijs te maken waarop u altijd al hebt gehoopt. Deze tips zijn de puntjes op de I, zodat de vogels graag in uw tuin komen en blijven. Extra veiligheid en "comfort" voor de vogels als finishing touch.

Nestkasten

Hang nestkasten met de vliegopening naar het zuidoosten.
Hang nestkasten op verschillende plaatsen, zodat de vogels keus hebben.
Hang nestkasten niet te laag, minimaal 2 meter 40 wordt aanbevolen. Voor de rustigere tuinen volstaat een hoogte van minimaal 1 meter 50.

Veiligheid

Bescherm vogels tegen katten door de beplanting niet te dicht op elkaar te zetten, dat zorgt ervoor dat de vogels overzicht kunnen houden over de tuin en de katten niet ongemerkt dichterbij kunnen komen.
Bescherm vogels tegen katten door spijkerbanden om de stam van de boom te plaatsen waarin een nestkast hangt.
Bescherm vogels tegen doodvliegen door grote ramen zoals die van serres hier en daar de bekleden met raamfolie.

Overige

Biedt de vogels ook eens fruit aan zoals een stuk appel.
Naast een gedeelte in de tuin waar vogels kunnen baden is een stofbad ook zeer aan te bevelen. Een stuk onbeplante, fijne zandgrond van ongeveer een halve vierkante meter is al genoeg.
Naaldhout is populair bij vogels als nestplaats, plaats dus ook naaldhout in uw tuin om de vroeg broedende vogels te kunnen ontvangen.
Haal niet alle afgevallen bladeren weg, vooral niet in de herfst, dit trekt niet alleen dieren als de egel maar is bovendien een goed voedsel bron voor vogels. Onder de bladeren schuilen namelijk allerlei insecten en regenwormen.
Ruim zoveel mogelijk op de grond gevallen voer op zodat ratten geen kans krijgen zich aan de restjes tegoed te doen.

Door: Peter Gouwenaar


Op deze tekt rust copyright en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. Tegen overtreders worden gerechtelijke stappen ondernomen.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Welkom

  • Welkom op Vogels-En-Meer; voor meer over vogels! Vogels-en-meer

Hitcounter

"FatBirder" Top 500!

  • Teller van de Birding Top 500

"Op zijn best" links

  • Alles wat u zoekt is hier te vinden. Een linkverzameling van A tot Z!

Google "PageRank"


Copyright 2002-2019